Titulinis puslapis El.paštas Struktūra
 
Aplinkosaugos politika

Aplinkosaugos politika

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuria, gamina ir parduoda molekulinės biologijos produktus, kurie pasaulinėje rinkoje pripažįstami kaip aukštos kokybės gaminiai. Bendrovės darbuotojai siekia, kad visi procesai ir produktai būtų saugūs ir turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Bendrovės vadovybė įsipareigoja palaikyti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir jai skirti reikiamus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius.

Prioritetinės Bendrovės aplinkos apsaugos gerinimo kryptys:

 • Saugiai tvarkyti chemines medžiagas;
 • Užtikrinti saugų potencialiai infekuotų biologinių medžiagų naudojimą;
 • Mažinti cheminių medžiagų patekimą į nuotekas;
 • Tinkamai kontroliuoti, kad genetiškai modifikuoti mikroorganizmai nepatektų į aplinką;
 • Mažinti atliekų kiekį ir gerinti jų tvarkymą.

UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" įsipareigoja:

 • Palaikyti ir nuolatos gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią ISO 14001 reikalavimų vykdymą;
 • Nustatant aplinkos apsaugos tikslus ir užduotis remtis šioje aplinkos apsaugos politikoje prisiimtais įsipareigojimais;
 • Laikytis Bendrovei taikomų ir su jos aplinkos apsaugos aspektais susijusių teisinių reikalavimų bei kitų Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų;
 • Nuolat didinti aplinkos apsaugos veiksmingumą  ir gerinti taršos prevenciją;
 • Aplinkos apsaugos politiką derinti su Bendrovės kokybės politika;
 • Racionaliai naudoti neatsinaujinančius gamtos išteklius;
 • Pagal galimybes stebėti Bendrovės daromą poveikį aplinkai;
 • Pagal galimybes įsigyti pažangiausias technologijas ir įrengimus;
 • Gerinti darbuotojų informuotumą aplinkos apsaugos klausimais, susijusiais su Bendrovės veikla;
 • Diegiant naujus projektus, įvertinti jų poveikį aplinkai;
 • Informuoti visuomenę, esamus ir naujai priimamus darbuotojus, asmenis, dirbančius Bendrovės vardu (produktų platintojus), tiekėjus (rangovus) ir klientus apie šią politiką.
 

Ši politika suderinta su „Thermo Fisher Scientific“ Aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos politika.


Kontaktai
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“
V.A. Graičiūno g. 8,
LT-02241 Vilnius, Lietuva
Tel: (8~5) 260 2131, Faksas: (8~5) 260 2142
El.paštas: info.baltics@thermofisher.com
Mus rasite